Keresés a Bibliában

5Hozzá menvén az ő felesége Jézabel, monda néki: Miért háborodott meg a te szíved, és kenyeret nem eszel? (1Kir,21 10. 1Kir 19,2.) 25Mert bizonyára nem volt Akhábnak mássa, a ki magát arra adta volna, hogy csak gonoszságot cselekedjék az Úr szemei előtt, a melyre az ő felesége, Jézabel ösztökélé őt. (1Kir,21 20.;1Kir,21 10. 1Kir 16,30. 31.) 4És három rend ablak rajta egymással átellenben, három-három ellenében.

KNB SZIT STL BD RUF KG