Keresés a Bibliában

30És megragadván Ahija az új ruhát, a mely azon volt, hasítá azt tizenkét részre. (1Kir 12,15) 31És monda Jeroboámnak: Vedd el magadnak a tíz részt; mert ezt mondja az Úr, Izráel Istene: Ímé elszakasztom ez országot Salamon kezétől, és néked adom a tíz nemzetséget; (1Kir,11 11.)

KNB SZIT STL BD RUF KG