Keresés a Bibliában

66 1Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye? (1Kir 8,27; Máté 5,34.35; Csel 7,49;17,24; Jel 21,22) 2Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek; így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, a ki szegény és megtörött lelkű, és a ki beszédemet rettegi. (Zsolt 34,19; Jel 4,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG