Keresés a Bibliában

6 1A mely esztendőben meghala Uzziás király, látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben, és palástja betölté a templomot; (Ésa 31,9; Zsid 12,29.5Móz;4,24;9,3) 2Szeráfok állanak vala felette: mindeniknek hat-hat szárnya vala: kettővel orczáját fedé be, kettővel lábait fedé be, és kettővel lebegett; (Jel 4,8) 3És kiált vala egy a másiknak, és mondá: Szent, szent, szent a seregeknek Ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével! (Ésa 59,17) 4És megrendülének az ajtó küszöbei a kiáltónak szavától, és a ház betelt füsttel. (1Kir 8,11) 5Akkor mondék: Jaj nékem, elvesztem, mivel tisztátalan ajkú vagyok és tisztátalan ajkú nép közt lakom: hisz a királyt, a seregeknek Urát láták szemeim! (2Móz 24,10.11;33,20; Bir 13,22; Jer 4,13) 6És hozzám repült egy a szeráfok közül, és kezében eleven szén vala, a melyet fogóval vett volt az oltárról; 7És illeté számat azzal, és mondá: Ímé ez illeté ajkaidat, és hamisságod eltávozott, és bűnöd elfedeztetett. (Jer 1,9; Dán 10,16) 8És hallám az Úrnak szavát, a ki ezt mondja vala: Kit küldjek el és ki megyen el nékünk? Én pedig mondék: Ímhol vagyok én, küldj el engemet! (Ésa 2,2.3; Mik 4,1.2; Róm 15,12.1Móz;49,5.6; Ésa 42,6) 9És monda: Menj, és mondd ezt e népnek: Hallván halljatok és ne értsetek, s látván lássatok és ne ismerjetek; (Ésa 42,20; Jer 5,21; Máté 13,15; Csel 28,26) 10Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be: ne lásson szemeivel, ne halljon füleivel, ne értsen szívével, hogy meg ne térjen, és meg ne gyógyuljon. (Ésa 43,5;66,18; Jer 30,10;5,26) 11És én mondék: Meddig lészen ez Uram?! És monda: Míg a városok pusztán állanak lakos nélkül, és a házak emberek nélkül, s a föld is puszta lészen; (Ésa 9,21; Hós 1,11.12; Mik 5,3) 12És az Úr az embert messze elveti, s nagy pusztaság lészen a földön; 13És ha megmarad még rajta egy tizedrész, ismétlen elpusztul ez is; de mint a terpentinfának és cserfának törzsük marad kivágatás után: az ő törzsük szent mag lészen! (5Móz 32,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet