Keresés a Bibliában

13Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kedvtelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tevén, foglalkozást sem találván, hamis beszédet sem szólván: (Ésa,58 9. 5 Móz. 32,13. 33,29. Hós. 10,4.) 14Akkor gyönyörűséged lesz az Úrban; és én hordozlak a föld magaslatain, és azt mívelem, hogy Jákóbnak, atyádnak örökségével élj; mert az Úr szája szólt! (Ámós 9,14; Mik 6,14.15.5Móz;28,30)

KNB SZIT STL BD RUF KG