Keresés a Bibliában

7Egy rövid szempillantásig elhagytalak, és nagy irgalmassággal egybegyűjtlek; (Ésa 58,12) 8Búsulásom felbuzdultában elrejtém orczámat egy pillantásig előled, és örök irgalmassággal könyörülök rajtad; ezt mondja megváltó Urad. (Ésa 60,10; Zsolt 30,6) 25 1Uram, te vagy Istenem, magasztallak, dícsérem nevedet! Mivel csodát cselekvél, örök tanácsaid hűség és igazság. (Ésa 42,6.7;60,3; Luk 2,30.32) 26 1Ama napon ez éneket énekelik Júda földén: Erős városunk van nékünk, szabadítását adta kőfal és bástya gyanánt! (Zsolt 46,2;35,22) 22Így szól Urad, az Úr, és Istened, a ki népéért bosszút áll: Ímé, kiveszem kezedből a tántorgás poharát, haragom öblös kelyhét, nem iszod többé azt meg! (Ésa,51 17.)

KNB SZIT STL BD RUF KG