Keresés a Bibliában

51 1Hallgassatok reám, kik az igazságot követitek, kik az Urat keresitek; tekintsetek a kőszálra, a melyből kivágattattatok, és a kútfő nyílására, a melyből kiásattatok! (Péld 15,9.1Tim;6,11.2Tim;2,22; Ésa 48,1) 12Én, én vagyok megvigasztalótok! Ki vagy te, hogy félsz halandó embertől? ember fiától, a ki olyan lesz, mint a fű?! (Ésa 40,1.6) 13Hogy elfeledkeztél az Úrról, Teremtődről, a ki az eget kiterjeszté és a földet megalapítá, és hogy félsz szüntelen minden napon nyomorgatódnak haragjától, a ki igyekszik elveszteni? De hol van a nyomorgató haragja? (Zsolt 104,2) 14Hirtelen megszabadul a fogoly, és nem hal meg a veremben, kenyere sem fogy el: (Zak 9,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG