Keresés a Bibliában

22És még sem engem hívtál segítségül Jákób, hanem megfáradtál én bennem Izráel! (Ésa 61,2;54,3;61,4) 23Nem adtad nékem égőáldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem; nem terheltelek ételáldozattal, és tömjénnel nem fárasztottalak. (Ésa 42,7) 24Nem vettél pénzen nékem jóillatú nádat, és áldozataid kövérével jól nem tartottál, csak bűneiddel terhelél, vétkeiddel fárasztál engemet. (Jel 7,16; Ésa 35,7;43,19.20;48,21;40,10.11;42,16) 25Én, én vagyok, a ki eltörlöm álnokságaidat enmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg! (Ezék 36,22.23; Ésa 48,9.11; Zsolt 115,1.2.5Móz;32,26.27) 26Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál! (Ésa 15,6) 27Az első atyád vétkezett, és tanítóid elpártoltak tőlem! (Róm 3,4; Ésa 51,2) 28Ezért én is megfertőztettem a szent fejedelmeket, és veszedelemre adám Jákóbot, és gyalázatra Izráelt! (Ezék 23,40;Ezék 23,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG