Keresés a Bibliában

4 1És ama napon az Úrnak csemetéje ékes és dicsőséges lészen, és a földnek gyümölcse nagyságos és díszes Izráel maradékának. (Zak 6,12.13; Jer 23,5;33,15;Zak 3,8) 2És lészen, hogy a ki Sionban meghagyatik, és Jeruzsálemben megmarad, szentnek mondatik, minden, valaki Jeruzsálemben az élők közé beiratott. (Ésa 52,1) 3Ha elmosta az Úr Sion leányainak undokságát, és Jeruzsálem vérét eltisztítá belőle az ítélet lelkével, a megégetés lelkével: (Ésa 1,25-27;27,9) 4Akkor teremteni fog az Úr Sion hegyének minden helye fölé és gyülekezetei fölé nappal felhőt és ködöt, s lángoló tűznek fényességét éjjel; mert ez egész dicsőségen oltalma lészen; (2Móz 13,21; Zak 12,3.9) 5És sátor lészen árnyékul nappal a hőség ellen, s oltalom és rejtek szélvész és eső elől.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet