Keresés a Bibliában

19És olyan lesz Babilon, a királyságok ékessége, a Khaldeusok dicsekvésének dísze, mint a hogyan elpusztítá Isten Sodomát és Gomorát; (1Móz 19,25; Ésa 1,9) 20Nem ülik meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott; (Jer 50,39; Ésa 34,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG