Keresés a Bibliában

12 1És így szólsz ama napon: Hálákat adok néked, oh Uram! mert jóllehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvígasztaltál engemet! (Ésa 54,7.8;25,1;26,1;51,22) 2Ímé, az Isten az én szabadítóm! bízom és nem félek; mert erősségem és énekem az Úr, az Úr, és lőn nékem szabadítóm! (2Móz 15,2; Zsolt 118,14) 3S örömmel merítetek vizet a szabadító kútfejéből, 4És így szólotok ama napon: Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az Ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az Ő neve. (Zsolt 66,1-5;118,1;106,1.1Krón;16,8-10) 5Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett; adjátok tudtára ezt az egész földnek! (5Móz 6,13) 6Kiálts és örvendj, Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izráelnek Szentje! (Malak 1,11)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet