Keresés a Bibliában

66 1Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye? (1Kir 8,27; Máté 5,34.35; Csel 7,49;17,24; Jel 21,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Vajjon elrejtőzhetik-é valaki a rejtekhelyeken, hogy én ne lássam őt? azt mondja az Úr, vajjon nem töltöm-é én be a mennyet és a földet? azt mondja az Úr. (Zsolt 139,7-13)

KNB SZIT STL BD RUF KG