Keresés a Bibliában

66 1Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye? (1Kir 8,27; Máté 5,34.35; Csel 7,49;17,24; Jel 21,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


49A menny nékem ülőszékem, a föld pedig az én lábaimnak zsámolya; micsoda házat építhettek nékem? azt mondja az Úr, vagy melyik az én nyugodalmamnak helye? (Ésa 66,1.2)

KNB SZIT STL BD RUF KG