Keresés a Bibliában

12Mivel így szól az Úr: Ímé kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok; ölben fognak hordozni, és térdeiken czirógatnak titeket. (Ésa 60,4.16)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Miképen a pásztor tudakozódik nyája után, a mely napon ott áll elszéledt juhai között; így tudakozódom nyájam után, és kiszabadítom őket minden helyről, a hova szétszóródtak a felhőnek s borúnak napján. (Ezék 33,21.2Kir;25,1-11) 13És kihozom őket a népek közül s egybegyűjtöm a földekről, és beviszem őket az ő földjökre, és legeltetem őket Izráel hegyein, a mélységekben s a föld minden lakóhelyén. (Ezsdr 1,1-11) 14Jó legelőn legeltetem őket, és Izráel magasságos hegyein leszen akluk, ott feküsznek jó akolban, s kövér legelőn legelnek Izráel hegyein. (Ezék 44,5) 15Én magam legeltetem nyájamat, s én nyugosztom meg őket, ezt mondja az Úr Isten; (Ezék,34 31.) 16Az elveszettet megkeresem, s az elűzöttet visszahozom, s a megtöröttet kötözgetem, s a beteget erősítem; és a kövéret s erőset elvesztem, és legeltetem őket úgy, mint illik. (Zsolt 132,13.14; Siral 1,4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10 1Bizony, bizony mondom néktek: A ki nem az ajtón megy be a juhok aklába, hanem másunnan hág be, tolvaj az és rabló. (Ján 17,8) 11Én vagyok a jó pásztor: a jó pásztor életét adja a juhokért. (Ésa 40,11; Ezék 34,23;37,24;1Ján 3,16) 12Mondának azért az ő tanítványai: Uram, ha elaludt, meggyógyul.

KNB SZIT STL BD RUF KG