Keresés a Bibliában

9Szentségednek városai pusztává lettenek, Sion pusztává lőn, Jeruzsálem kietlenné. (Zsolt 74,3.7) 10Szentségünk és ékességünk házát, hol téged atyáink dicsértenek, tűz perzselé föl, és minden a miben gyönyörködénk, elpusztult. (2Kir 25,9) 11Hát megtartóztatod-é magad mind e mellett is, Uram; hallgatsz-é és gyötörsz minket felettébb? (Zsolt 103,8-9)

KNB SZIT STL BD RUF KG