Keresés a Bibliában

6A tevék sokasága elborít, Midján és Éfa tevecsikói, mind Sebából jönnek, aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséreteit hirdetik. (1Móz 37,25; Jóel 4,8; Zsolt 72,15; Ezék 27,22)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Tarsis és a szigetek királyai hozzanak ajándékot; Seba és Szeba királyai adománynyal járuljanak elé. (1Kir 9,11.14;10,1.10.24.25; Ésa 60,6) 15És éljen ő és adjanak néki Seba aranyából; imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon. (Zsolt 34,13.14)

KNB SZIT STL BD RUF KG