Keresés a Bibliában

59 1Ímé, nem oly rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, és nem oly süket az ő füle, hogy meg nem hallgathatna; (Ésa 50,2) 2Hanem a ti vétkeitek választanak el titeket Istenetektől, és bűneitek fedezték el orczáját ti előttetek, hogy meg nem hallgatott. (5Móz 31,8; Siral 3,44) 3Mert kezeitek bemocskolvák vérrel, és ujjaitok vétekkel, ajkaitok hazugságot szólnak, nyelvetek gonoszt suttog. (Ésa 1,15; Zsolt 5,7.10;12,3;26,4;31,19;59,13;17,9-11;26,9)

KNB SZIT STL BD RUF KG


24Mivelhogy hívtalak titeket, és vonakodtatok, kiterjesztém az én kezemet, és senki eszébe nem vette; (Ésa 65,12;66,4) 25És elhagytátok minden én tanácsomat, és az én feddésemmel nem gondoltatok: 26Én is a ti nyomorúságtokon nevetek, megcsúfollak, mikor eljő az, a mitől féltek. (Péld 2,21.22;14,11) 27Mikor eljő, mint a vihar, az, a mitől féltek, és a ti nyomorúságtok, mint a forgószél elközelget: mikor eljő ti reátok a nyomorgatás és a szorongatás. (Péld 10,24) 28Akkor segítségül hívnak engem, de nem hallgatom meg: keresnek engem, de meg nem találnak. (Jób 27,8.9;36,12; Ésa 1,15;59,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG