Keresés a Bibliában

7Szent hegyemre viszem föl ezeket, és megvídámítom őket imádságom házában; egészen égő és véres áldozataik kedvesek lesznek oltáromon; mert házam imádság házának hivatik minden népek számára! (Ésa 2,2-4;Máté 21,13.1Kir;8,41-43)

KNB SZIT STL BD RUF KG


11Vajjon latrok barlangjává lett-é ez a ház ti előttetek, a mely az én nevemről neveztetik? Ímé, én is látok, azt mondja az Úr. (Hab 2,20; Máté 21,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG