Keresés a Bibliában

8Mert mint a ruhát, moly emészti meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzetségről nemzetségre! (Ésa 50,9.10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


14És hazugsággal gyógyítgatják az én népem leányának romlását, mondván: Békesség, békesség, és nincs békesség! (Jer 8,11; Ezék 13,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7De én féreg vagyok s nem férfiú; embereknek csúfja és a nép útálata. (Ésa 53,2.3; Máté 27,39.40.43) 8A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam, félrehúzzák ajkaikat és hajtogatják fejöket: (Zsolt 109,24.25) 15Mint a víz, úgy kiöntettem; csontjaim mind széthullottak; szívem olyan lett, mint a viasz, megolvadt belső részeim között. (Zsolt 40,13) 16Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt, és a halál porába fektetsz engemet. (Zsolt 32,4;102,4-6) 18Megszámlálhatnám minden csontomat, ők pedig csak néznek s bámulnak rám. (Zsolt,22 8. 9.) 3Mert nyilaid belém akadtak, és kezed rám nehezült. (Jób 6,4) 4Nincs épség testemben a te haragodtól; nincs békesség csontjaimban vétkeim miatt. 5Mert bűneim elborítják fejemet; súlyos teherként, erőm felett. 6Megsenyvedtek, megbűzhödtek sebeim oktalanságom miatt. (Zsolt 72,3.16) 7Lehorgadtam, meggörbedtem nagyon; naponta szomorúan járok. (Zsolt 42,10) 8Mert derekam megtelt gyulladással, és testemben semmi ép sincsen. 9Erőtlen és összetört vagyok nagyon, s szívem keserűsége miatt jajgatok. 11Szívem dobogva ver, elhágy erőm, s szemem világa - az sincs már velem. (Zsolt 22,16; Jób 17,6) 12Mikor a bűn miatt büntetéssel fenyítesz valakit, elemészted, mint moly, az ő szépségét. Bizony merő hiábavalóság minden ember. Szela.

KNB SZIT STL BD RUF KG


4Megfonnyasztotta testemet és bőrömet, összeroncsolta csontjaimat. 12Kifeszítette kézívét, és a nyíl elé czélul állított engem! (Zsid 13,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG