Keresés a Bibliában

4Mit kellett volna még tennem szőlőmmel; mit meg nem tettem vele? Miért vártam, hogy jó szőlőt terem, holott vadat termett?! (Ésa 36,18.19)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Pedig én úgy plántállak vala el téged, mint nemes szőlővesszőt, mindenestől hűséges magot: mimódon változtál hát nékem idegen szőlőtőnek fattyú hajtásává? (Ésa 5,1-7; Zsolt 80,9;Ésa 1,4;10,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG