Keresés a Bibliában

9Jaj annak, a ki alkotójával perbe száll, holott cserép a föld többi cserepeivel! Vajjon mondja-é az agyag alkotójának: Mit csinálsz? és csinálmányod ezt: Nincsenek kezei? (Jer 18,6; Róm 9,20.21)

KNB SZIT STL BD RUF KG


6Vajjon nem cselekedtem-é veletek úgy, mint ez a fazekas, oh Izráel háza? ezt mondja az Úr. Ímé, mint az agyag a fazekas kezében, olyanok vagytok ti az én kezemben, oh Izráel háza! (Ésa 45,9.10;64,8; Róm 9,20-23)

KNB SZIT STL BD RUF KG