Keresés a Bibliában

6Én, az Úr, hívtalak el igazságban, és fogom kezedet, és megőrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. (Ésa 49,6; Jer 50,5; Luk 2,32) 7Hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlöczből kihozzad, és a fogházból a sötétben ülőket. (Luk 4,48; Ésa 47,5;49,9) 3És népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. (Ésa 7,26)

KNB SZIT STL BD RUF KG


30Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, (Zsolt 98,2.3; Ésa 52,10; Mát 1,21) 32Világosságul a pogányok megvilágosítására, és a te népednek, az Izráelnek dicsőségére. (Ésa 42,6;49,6)

KNB SZIT STL BD RUF KG