Keresés a Bibliában

20Sokat láttál, de nem vetted eszedbe; fülei nyitvák, de nem hall. (Ésa 6,9.5Móz;4,32-36;29,3.4; Zsolt 78,1; Zsolt 105,1; Zsolt 106,1; Zsolt 114,1)

KNB SZIT STL BD RUF KG


21Halljátok csak, te bolond és esztelen nép, a kiknek szemeik vannak, de nem látnak; füleik vannak, de nem hallanak! (Jer,5 4.;Jer 6,10; Ésa 6,9.10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


15Mert megkövéredett e népnek szíve, és füleikkel nehezen hallottak, és szemeiket behunyták; hogy valami módon ne lássanak szemeikkel, és ne halljanak füleikkel, és ne értsenek szívükkel, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket.

KNB SZIT STL BD RUF KG


26Eredj el a néphez és mondd: Hallván halljátok, és ne értsetek; és nézvén nézzetek, és ne lássatok! (1Pét 2,24)

KNB SZIT STL BD RUF KG