Keresés a Bibliában

31De a kik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! (Zsolt 103,5.2Sám;1,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG