Keresés a Bibliában

15Ím a népek, mint egy csöpp a vederben, és mint egy porszem a mérlegserpenyőben, olyanoknak tekintetnek; ímé a szigeteket mint kis port emeli föl! 16És a Libánon nem elég a tűzre, és vada sem elég az áldozatra. (Ésa 66,1; Zsolt 50,8) 17Minden népek semmik Ő előtte, a semmiségnél és ürességnél alábbvalóknak tartja. (Ésa,40 15. Dán. 4,32. Jer. 16,16.)

KNB SZIT STL BD RUF KG


12Ímé, ha elragad valamit, ki akadályozza meg; ki mondhatja néki: Mit cselekszel? (Jób 2,11;25,2-6)

KNB SZIT STL BD RUF KG