Keresés a Bibliában

40 1Vígasztaljátok, vígasztaljátok népemet, így szól Istenetek! (Jel 13,16) 6Szózat szól: Kiálts! és monda: Mit kiáltsak? Minden test fű, és minden szépsége, mint a mező virága!

KNB SZIT STL BD RUF KG