Keresés a Bibliában

29Ellenem való haragodért, és mert kevélységed fülembe jutott, vetem orrodba horgomat és szádba zabolámat, és visszaviszlek az úton, a melyen jövél! (Ésa 17,6) 33Azért így szól az Úr Assiria királyáról: Nem jő be e városba, nyilat sem lő reá, és nem szállja meg paizszsal azt, és töltést sem készít ellene. (Ésa 66,4;5,14;50,2; Péld 1,24) 34Az úton, a melyen jött, visszatér, de e városba be nem jő, azt mondja az Úr. (Ésa,37 19. 25.) 35És megoltalmazom e várost, hogy megtartsam azt én magamért és szolgámért, Dávidért!

KNB SZIT STL BD RUF KG