Keresés a Bibliában

2És elküldé Assiria királya Rabsakét Lákisból Jeruzsálembe, Ezékiás királyhoz nagy sereggel, ki is megállt a felső tó folyásánál, a ruhamosók mezejének útján. (Zsolt 68,10; Máté 11,28) 9Ti gondtalan asszonyok, keljetek fel, halljátok szavam`, és ti elbizakodott leányzók, vegyétek füleitekbe beszédem`! (Ámós 6,1;4,1; Ésa 3,17-28) 10Kevés idő multán megháborodtok ti elbizakodottak, mert elvész a szüret, és gyümölcsszedés sem lesz. (3Móz 25,49-53; Jer 34,8-10) 11Reszkessetek, ti gondtalanok, rettenjetek meg, ti elbizakodottak; vetkezzetek mezítelenre és övezzétek fel ágyékaitokat gyászruhával. (Ezék 18,5-9; Máté 25,36; Jak 2,15-16) 12Gyászolják az emlőket, a szép mezőket, a termő szőlőtőket. (Ésa 52,12; Zsolt 37,6; Ésa 8,21.22;9,2) 13Népemnek földét tüske, tövis verte fel, és az örvendő városnak minden öröm-házait; 14A paloták elhagyatvák, a város zaja elnémult, torony és bástya barlangokká lettek örökre, hol a vadszamár kedvére él, a nyájak meg legelnek. 15Míglen kiöntetik reánk a lélek a magasból, és lészen a puszta termőfölddé, és a termőföld erdőnek tartatik; (Ésa 29,17;41,18;43,19;44,3; Jóel 2,28-30; Luk 24,49; Csel 1,8) 16És lakozik a pusztában jogosság, és igazság fog ülni a termőföldön; (Zsolt 85,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG