Keresés a Bibliában

7És tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásivá; a sakálok lakhelyén, a hol feküsznek, fű, nád és káka terem. (Ésa 49,10)

KNB SZIT STL BD RUF KG


28És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak; ifjaitok pedig látomásokat látnak. (Ésa 44,3; Csel 2,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG


26És adok reájok és az én magaslatom környékére áldást, és bocsátom az esőt idejében; áldott esők lesznek. (Ésa 11,9; Jer 14,2.4)

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen. (Márk 5,34;10,52; Luk 7,50;8,48;17,19;18,42)

KNB SZIT STL BD RUF KG


38A ki hisz én bennem, a mint az írás mondotta, élő víznek folyamai ömlenek annak belsejéből. (Ésa 58,11;Ján 4,12)

KNB SZIT STL BD RUF KG