Keresés a Bibliában

6Az Úr fegyvere telve vérrel, megrakva kövérrel, bárányoknak és bakoknak vérével, a kosoknak vesekövérével; mert áldozatja lesz az Úrnak Boczrában, és nagy öldöklés Edom földén. (Jer 46,10;50,27;51,40; Ezék 39,17-19; Jel 19,17.18)

KNB SZIT STL BD RUF KG


7Hallgass az Úr Isten orczája előtt, mert közel van az Úrnak napja, mert áldozatot készíttetett az Úr, megszentelte az ő hivatalosait. (Ezék 39,17-20) 8És lészen az Úr áldozatának napján: megfenyítem majd a fejedelmeket és a királyok fiait és mindazokat, a kik idegen öltözetbe öltöztek. (Máté 26,31)

KNB SZIT STL BD RUF KG