Keresés a Bibliában

20És lesz jegyül és bizonyságul a seregek Urának Égyiptom földén, hogy ha kiáltanak az Úrhoz a nyomorgatók előtt, hogy küldjön nékik megtartót és fejedelmet, és őket megszabadítsa. (Zak 14,9.20)

KNB SZIT STL BD RUF KG