Keresés a Bibliában

6Jajgassatok, mert közel van az Úrnak napja, mint pusztító hatalom jő a Mindenhatótól. (Jóel 1,15; Jel 6,17) 10Mert az ég csillagai és csillagzatai nem ragyogtatják fényöket, sötét lesz a nap támadásakor, és a hold fényét nem tündökölteti. (Ésa 34,4; Jóel 2,10; Ámós 8,9; Máté 24,29)

KNB SZIT STL BD RUF KG


2Egybegyűjtöm akkor mind a pogányokat, és levezetem őket a Josafát völgyébe, és perbe szállok ott velök, az én népemért és örökségemért, az Izráelért, a melyet szétszórtak a pogányok közé, és megosztoztak az én földemen; (Jóel,3 12.) 15A nap és hold elsötétednek; a csillagok bevonják fényöket; (Jóel 2,10.31; Ezék 32,7.8) 10Kovácsoljátok szántóvasaitokat kardokká, kaszáitokat dárdákká; mondja a beteg is: Hős vagyok! (Abd 1,18; Ésa 14,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG