Keresés a Bibliában

20Nem ülik meg soha, és nem lakják nemzetségről nemzetségre, nem von sátort ott az arábiai, és pásztorok sem tanyáznak ott; (Jer 50,39; Ésa 34,13) 21Hanem vadak tanyáznak ott, és baglyok töltik be házaikat, és struczok laknak ott, és bakok szökdelnek ott; (3Móz 17,7.2Krón;11,15) 22És vad ebek üvöltenek palotáikban, és mulató házaikban sakálok; és ideje nem sokára eljő, és napjai nem késnek. (Zsolt 103,5.2Sám;1,23)

KNB SZIT STL BD RUF KG