Keresés a Bibliában

16Kisdedeiket szemök előtt zúzzák szét, házaikat elzsákmányolják, és feleségeiket megszeplősítik. (Zsolt 137,9; Hós 10,14;14,1) 17Ímé, én feltámasztom ellenök a Médiabelieket, a kik ezüsttel nem gondolnak, és aranyban nem gyönyörködnek; (Ésa 45,1-4; Jer 51,28)

KNB SZIT STL BD RUF KG


30Ugyanazon az éjszakán megöleték Belsazár, a Káldeusok királya. (Jer 27,7;Ésa 13,17-22; Jer 25,12.23) 31És a méd Dárius foglalá el az országot mintegy hatvankét esztendős korában. (Ésa 26,21)

KNB SZIT STL BD RUF KG