Keresés a Bibliában

4Oh gonosz nemzetség, hamissággal megterheltetett nép, gonosz mag, nemtelen fiak! elhagyták az Urat, megútálták az Izráel Szentjét, és elfordultak tőle. (Ésa 30,9;Máté 3,7) 21A maradék megtér, a Jákób maradéka az erős Istenhez. (Róm 11,5) 48 1Halljátok ezt Jákób háza, a kik Izráel nevéről neveztettek, és Júda forrásából származának, a kik az Úr nevére esküsznek, és Izráel Istenét emlegetik; de nem híven és nem igazán. (Zsolt 78,34.36; Jer 5,2; Zsolt 68,27)

KNB SZIT STL BD RUF KG