Keresés a Bibliában

10És elkülde Amáziás, Béth-El papja Jeroboámhoz, Izráel királyához, ezt üzenvén: Pártot ütött ellened Ámós az Izráel házában; nem tűrheti az ország az ő mindenféle beszédét. (Ámós 9,11.12; Hós 1,11) 11Mert így beszél Ámós: Fegyver által hal meg Jeroboám, az Izráel pedig fogságba vitetik az ő földéről! 12Ámósnak pedig így szólt Amáziás: Menj el, próféta! Fuss el a Júda földére; ott egyed kenyered és ottan prófétálj! (2Kir 25,1-11;Jer 25,12) 13Béth-Elben pedig ne prófétálj többé; mert a király szenthelye és az ország székháza ez! (1Kir 12,28.29) 14És felele Ámós, és mondá Amáziásnak: Nem vagyok próféta, sem prófétának fia; barom-pásztor vagyok és vad fügét szedek; (Ámós 1,12-17)

KNB SZIT STL BD RUF KG