Keresés a Bibliában

9Megvertelek titeket szárazsággal és ragyával; kerteiteknek, szőlőiteknek, fügefáitoknak és olajfáitoknak nagy részét megette a sáska; és még sem tértetek vissza én hozzám, ezt mondja az Úr. (Jóel 1,4.5; Agge 2,17; Hós 7,8-10) 11Annakokáért, mivelhogy tiportátok a szegényt és gabona-ajándékot vesztek tőle: bár faragott kőből építtetek házakat, de nem lakoztok azokban, bár gyönyörűséges szőlőket plántáltok, de nem isztok azoknak borából. (Ámós 3,15; Ésa 9,10; Sof 1,13)

KNB SZIT STL BD RUF KG