Keresés a Bibliában

9Pedig én irtottam ki előlük az Emoreusokat, a kik magasak voltak, mint a czédrusok, erősek, mint a cserfák. Mégis kiirtottam gyümölcsét felül és gyökerét alul. (4Móz 13,32-34;21,21-23) 10És én hoztalak fel Égyiptom földéről, és negyven esztendeig én hordoztalak a pusztában titeket, hogy bírjátok az Emoreusok földét. (2Móz 12,51.5Móz;8,2)

KNB SZIT STL BD RUF KG