Keresés a Bibliában

6Másutt pedig így szól:
„Pap vagy te mindörökké,
Melkizedek rendje szerint.” 7Krisztus halandó életében hangos kiáltással és könnyhullatással imádkozott és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Istenfélelme miatt meghallgatásra is talált. 8Annak ellenére, hogy (Isten) Fia volt, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. 9Művét befejezve, örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki, 10mert Isten őt tette főpappá Melkizedek rendje szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG