Keresés a Bibliában

A megváltás kegyelme.

11Megjelent ugyanis Istennek minden emberre üdvöt árasztó kegyelme, 12amely arra tanít, hogy szakítsunk az istentelenséggel és a világi vágyakkal, s éljünk mértéktartóan, szentül és buzgón e világon.

KNB SZIT STL BD RUF KG