Keresés a Bibliában

31A zsidó nép viszont, mely a törvényből eredő megigazulásra törekedett, nem jutott el a törvény teljesítésére. 32Ugyan miért nem? Mert nem a hit által, hanem tettekkel akarta elérni. Megbotlottak a botlás kövében, 33amint írva van:
„A botlás kövét és a botrány szikláját teszem le Sionban, szégyent nem vall, aki hisz benne.”

Testvérek!

10 1Szívem vágya és könyörgésem az Istenhez, hogy üdvözüljenek. 2Tanúságot teszek róluk, hogy van bennük buzgóság Istenért, de hiányzik a helyes megértés. 3Félreismerik ugyanis az Istentől eredő megigazulást, és a magukéval próbálják helyettesíteni. Nem vetik alá magukat az Istentől eredő megigazulásnak. 4Márpedig a törvény végső célja Krisztus, aki által minden hívő megigazul.

Hit nélkül nincs megigazulás.

5Mózes azt írja a törvényből eredő megigazulásról: „Csak az az ember fog élni általa, aki teljesíti.” 6A hitből eredő megigazulásról viszont így szól: „Ne kérdezd magadban: ki megy föl a mennybe?” – tudniillik, hogy Krisztust lehozza. 7Vagy: „ki száll le az alvilágba?” – tudniillik, hogy Krisztust fölhozza a holtak országából. 8Mit mond is hát? „Közel van hozzád az ige, ajkadon és szívedben van” – tudniillik a hit igéje, melyet hirdetünk.

KNB SZIT STL BD RUF KG