Keresés a Bibliában

A megigazulás gyümölcsei

Békessség Istennel.

5 1Miután tehát a hit által megigazultunk, éljünk békében az Istennel Urunk Jézus Krisztus által. 2Általa, a hit segítségével, utunk nyílt a kegyelemhez, amelyben élünk és dicsekszünk is Isten (fiai) dicsőségének reménységével. 3De nemcsak ezzel, hanem szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem sarjad, 4a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből meg remény. 5A remény pedig nem csal meg, mert Isten szeretete kiáradt szívünkbe a ránk árasztott Szentlélek által. 6Krisztus ugyanis akkor, amikor még erőtlenek voltunk, a meghatározott időben meghalt a gonoszokért. 7Pedig az igazért is alig hal meg valaki, legföljebb a jótevőért adja életét az ember. 8Isten azonban azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök voltunk, 9Krisztus meghalt értünk. Most tehát, amikor már megigazultunk vérében, sokkal inkább megment minket a büntetéstől. 10Ha ugyanis akkor, amikor még ellenségei voltunk, Fia halála által kiengesztelődött velünk az Isten, mennyivel inkább szabadulunk meg most, hogy kiengesztelődtünk vele, annak élete által. 11De nemcsak, hogy kiengesztelődtünk, hanem még dicsekszünk is az Istenben Urunk Jézus Krisztus által, aki most megszerezte nekünk a kiengesztelődést.

KNB SZIT STL BD RUF KG