Keresés a Bibliában

Magatartás az aggályos keresztényekkel szemben

Óvás a szeretetlenségtől.

14 1Karoljátok föl az aggályos lelkiismeretűt, anélkül hogy fölfogását elítélnétek. 2Van, aki azt hiszi, hogy mindent ehet, az aggályos azonban csak zöldségfélével táplálkozik. 3Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik; aki pedig nem eszik, ne ítélje el azt, aki eszik. Hiszen az Isten magáénak tekinti őt. 4Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Saját urának áll vagy bukik. De meg fog állni, mert van elég hatalma az Úrnak ahhoz, hogy fönntartsa. 5Van, aki különbséget tesz a napok közt, a másik meg minden napot jónak tart. Kövesse mindenki a maga meggyőződését. 6Aki tekintettel van a napokra, az Úrért teszi. S aki eszik, az Úrra való tekintettel eszik, hiszen hálát ad az Istennek. Aki viszont nem eszik, az Úrra való tekintettel nem eszi, és ő is hálát ad Istennek. 7Egyikünk sem él, s egyikünk sem hal meg önmagának. 8Amíg élünk, az Úrnak élünk, s ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. 9Krisztus ugyanis azért halt meg és támadt föl, hogy holtakon is, élőkön is uralkodjék. 10Miért ítéled hát el testvéredet? Miért veted meg felebarátodat? Hiszen mindnyájan megjelenünk Isten ítélőszéke előtt. 11Így mondja az Írás:
„Megesküdtem önmagamra, szól az Úr:
előttem hajlik meg minden térd,
s minden nyelv Istent magasztalja.” 12Tehát mindegyikünk magáról ad számot Istennek.

Óvás a megbotránkoztatástól.

13Ezentúl tehát ne ítéljük el egymást, hanem inkább arra törekedjetek, hogy ne okozzatok a testvérnek megütközést vagy botránkozást. 14Tudom, s meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy magában véve semmi sem tisztátalan, csak annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja. 15De ha testvéred elszomorodik az ételed miatt, már nem a szeretet szellemében jársz el. Ne okozd ételeddel annak vesztét, akiért Krisztus meghalt. 16Ne hagyjátok, hogy ócsárolják szabadságtokat. 17Hiszen Isten országa nem eszem-iszom, hanem megigazultság, béke és öröm a Szentlélekben. 18Aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, s rokonszenves az embereknek. 19Ezért törekedjünk arra, ami a békességet s egymás épülését szolgálja. 20Az étel miatt ne rontsd le Isten művét. Minden tiszta ugyan, de ártalmára lesz annak, aki botrányt okozva eszik. 21Jobb, ha nem eszel húst és nem iszol bort, s egyebet sem teszel, ami miatt testvéred megütközik, (megbotránkozik vagy meginog). 22Saját meggyőződésedet tartsd meg Isten előtt. Boldog az, akinek nem kell visszavonnia, amit helyesnek tart. 23Akinek azonban kétsége támad s mégis eszik, el van ítélve, mert nem meggyőződése szerint tett. Mindaz, ami nem a hitből eredő meggyőződésből történik, bűn.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet