Keresés a Bibliában

Általános szabályok

Istennek tetsző élet.

12 1Testvérek, Isten irgalmára kérlek titeket: adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. 2Ez legyen értelmes istentiszteletetek. Ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem alakuljatok át gondolkodástok megújulásával, hogy fölismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi kedves neki, és mi a tökéletes. 3A nekem adott kegyelemnél fogva azt mondom mindegyikteknek: senki se becsülje magát kelleténél többre, hanem gondolkodjék magáról mindenki józanul az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint. 4Amint ugyanis egy testben több tagunk van, de nem ugyanaz a feladata mindegyik tagnak, 5éppúgy sokan egy testet alkotunk Krisztusban, egyenként viszont egymásnak tagjai vagyunk. 6A nekünk adott kegyelemnek megfelelően azonban különböző ajándékaink vannak: aki a prófétálást kapta, prófétáljon a hit szabályai szerint; 7aki tisztséget kapott, gyakorolja tisztségét; aki tanító, oktasson; 8aki a buzdítás ajándékát kapta, buzdítson; aki alamizsnát oszt, tegye egyszerűségben; aki elöljáró, legyen gondos; aki irgalmasságot gyakorol, tegye derűsen.

Felebaráti szeretet.

9Szeressetek tettetés nélkül. Gyűlöljétek a rosszat, ragaszkodjatok a jóhoz. 10Ami a testvéri szeretetet illeti, legyetek gyöngédek, tiszteletadás dolgában legyetek előzékenyek. 11A buzgóságban ne lankadjatok, legyetek tüzes lelkűek: az Úr az, akinek szolgáltok! 12Legyetek örvendezők a reménységben, béketűrők a nyomorúságban, állhatatosak az imádságban. 13Segítsetek a szenteken, ha szükségben vannak, s gyakoroljátok a vendégszeretetet. 14Áldjátok üldözőiteket, áldjátok és ne átkozzátok! 15Örvendezzetek az örvendezőkkel, a sírókkal pedig sírjatok. Éljetek egyetértésben. 16Ne legyetek fennhéjázók, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne tartsátok magatokat önmagatoktól okosaknak.

Ellenségszeretet.

17Rosszért rosszal senkinek se fizessetek. Törekedjetek a jóra (nemcsak Isten, hanem) az emberek előtt is. 18Amennyiben rajtatok múlik, lehetőleg éljetek minden emberrel békességben. 19Bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem hagyjátok az ítélet haragjára, mert írva van: „Enyém a bosszú, én majd megfizetek” – mondja az Úr. 20Sőt „ha ellenséged éhezik, adj enni neki; ha szomjazik, adj inni neki; mert ha így teszel, égő parazsat raksz a fejére.” 21Ne hagyd, hogy legyőzzön a rossz, te győzd le jóval a rosszat.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet