Keresés a Bibliában

6Bizony mondom nektek: megkapták jutalmukat. Te amikor imádkozol, menj be szobádba, zárd be az ajtót és úgy imádkozzál a rejtekben lévő Atyádhoz. Atyád, aki rejtekben is lát, megfizet neked. 7Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok. Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért nyernek meghallgatást. 8Ne utánozzátok őket! Hiszen tudja a ti Atyátok, mire van szükségetek, még mielőtt kérnétek. 9Ti tehát így imádkozzatok:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved.
Jöjjön el a te országod. 10Legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is. 11Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, 12bocsásd meg a vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. 13és ne vigy minket kísértésbe,
hanem szabadíts meg a gonosztól.

KNB SZIT STL BD RUF KG