Keresés a Bibliában

Jézus működésének színtere.

12Amikor (Jézus) meghallotta, hogy Jánost fogságba vetették, visszavonult Galileába. 13Elhagyta Názáret (városát) és a tómelléki Kafarnaumba, Zabulón és Neftali vidékére költözött.

KNB SZIT STL BD RUF KG