Keresés a Bibliában

Jézust sírba helyezik.

57Mikor már estére járt az idő, jött egy József nevű arimateai gazdag ember, aki maga is Jézus tanítványa volt. 58Bement Pilátushoz és elkérte Jézus testét. Pilátus elrendelte, hogy adják ki (a testet). 59József, miután levette a testet, tiszta lepelbe takarta 60és sziklába vájt új sírboltjába helyezte. A sír bejárata elé nagy követ gördített és elment. 61Mária Magdolna és a másik Mária azonban ottmaradtak és leültek a sírral szemben.

KNB SZIT STL BD RUF KG