Keresés a Bibliában

Péter tagadása.

69Miközben Péter kinn ült az udvaron, odalépett hozzá egy cselédlány és megjegyezte: „Te is a galileai Jézussal voltál.”

KNB SZIT STL BD RUF KG


Péter tagadása.

66Miközben Péter kinn ült az udvaron, arra ment a főpap egyik cselédlánya. 67Látva, hogy Péter ott melegszik, szemügyre vette: „Te is a názáreti Jézussal voltál”, jegyezte meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG


56Egy cselédlány meglátta, hogy ott ül a tűznél, szemügyre vette és megjegyezte: „Ez is vele volt.”

KNB SZIT STL BD RUF KG