Keresés a Bibliában

29Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! A prófétáknak sírboltot építtek, az igazak síremlékeit fölékesítitek 31Ezzel magatok is megvalljátok, hogy próféták gyilkosainak fiai vagytok.

KNB SZIT STL BD RUF KG