Keresés a Bibliában

15Jaj nektek, írástudók és farizeusok, ti képmutatók! Tengert és szárazföldet bejártok, hogy csak egy embert is zsidóvá tegyetek, s ha azzá lett, a kárhozat fiává teszitek, kétszerte inkább magatoknál.

KNB SZIT STL BD RUF KG


10Frígia, Pamfília, Egyiptom és Líbia cirenei körzetének lakói, mi római zarándokok, 5Ez a beszéd az egész gyülekezet tetszését
megnyerte. Kiválasztották tehát Istvánt, akit hit és Szentlélek töltött el, továbbá Fülöpöt, Prohoroszt, Nikánort, Timont, Parmenászt és Miklóst, az antióchiai prozelitát. 2Jámbor és istenfélő ember volt egész házanépével együtt. Sok alamizsnát osztott ki a nép között, és állandóan imádkozott Istenhez. 16Ekkor Pál fölemelkedett és kezével csöndet parancsolva beszélni kezdett: 26Testvéreim! Ábrahám nemzetségének fiai és köztetek lévő istenfélők! Ez az üdvösséget hozó hír nekünk szól.

KNB SZIT STL BD RUF KG